Construcció d’un pluviòmetre

Descripció

Caracterització del clima mediterrani

La primera part d’aquest taller consisteix en una petita introducció i col·loqui sobre el clima a l’illa d’Eivissa on s’introduirà el concepte de pluviometria i què es un pluviòmetre. Llavors, es farà un “simulacre de pluja” al pluviòmetre que el monitor haurà portat. Apuntant les dades a la pissarra, es farà un gràfic comú amb les dades preses amb la “pluja” mes a mes. Cada alumne o per grups, individualment i simultàniament amb el del monitor, dibuixarà una gràfica de pluja.

Després de la introducció, la classe es dividirà en grups reduïts i cada grup construirà un pluviòmetre. Una opció després de l’activitat és instal·lar un o més pluviòmetres en el centre i prendre dades periòdiques de pluja, per realitzar el diagrama de pluges real amb les dades obtingudes.

Materials

Abans del desenvolupament de l’activitat, el professor organitzarà els grups de treball i sol·licitarà als alumnes que s’organitzin per portar el material necessari.

  •                 Ampolla de plàstic de 1,5 litre
  •                 Tisores
  •                 Recipient amb mesura de volums (tipus cuina)
  •                 Retolador permanent
  •                 Cinta americana
  •                 Recompte adhesiu
  •                 Cola

El monitor proporcionarà el paper mil·limetrat per a la elaboració del gràfic.

Objectius

  • Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes aprenguin a caracteritzar el clima del seu municipi a partir de la presa de dades i l’observació de l’entorn, la utilització d’aparells de mesura casolans i l’anàlisi i interpretació de la informació.
  • Que els alumnes fabriquin un pluviòmetre que permeti realitzar un registre i control de les pluges de la seva localitat, i, per tant, familiaritzar els alumnes amb les característiques climàtiques de la zona Mediterrània.

Nivell formatiu

Educació primària

Durada

50 minuts.

Aquesta activitat la pot sol·licitar qualsevol centre educatiu o qualsevol tipus de col·lectiu interessat.