Què es una depuradora?

Descripció

El monitor, al començament de l’activitat, haurà d’explicar què és una depuradora i les parts que la composen, així com els principals processos que duu a terme. Per a fer l’explicació, es podrà recolzar en algun esquema i/o recurs audiovisual.

Una vegada acabada l’explicació, el monitor repartirà cinc targetes amb els noms dels processos que duu a terme una EDAR i els repartirà a cinc alumnes.

Acte seguit dibuixarà altres cartes amb el nom de diferents residus que circulen per una depuradora i les repartirà a la resta d’alumnes (es poden repetir els residus minoritaris per a equilibrar els grups).

Una vegada repartides totes les targetes, els alumnes disposaran de cinc minuts per a agrupar-se en “Procés-Residu que elimina”. Alguns poden ser eliminats en diversos processos, com la terra, les restes de menjar i la matèria orgànica.

Després es pot organitzar una posta en comú per a reflexionar sobre l’origen d’aquests residus (llar, carrer, indústria, etc.) i proposar idees per a disminuir la quantitat i diversitat de residus que arriben a la depuradora.

De la mateixa manera, a disponibilitat del centre, questa activitat es por realitzar fora al pati.

Materials

  •                 Cartolines o fulls
  •           Retoladors

Els materials es proporcionaran pel monitor.

Objectius

L’objectiu és que els alumnes amplien els coneixements sobre la depuració mitjançant un petit joc.

Nivell educatiu

Primària

Durada

50 minuts.

Aquesta activitat pot ser sol·licitada per qualsevol centre educatiu o qualsevol tipus de col·lectiu interessat.