Construeix un aqüífer

Descripció

de les masses d’aigua subterrània.Per a la introducció d’aquesta activitat, el monitor farà una petita xerrada on s’explicarà la procedència d’aquest recurs, les aigües subterrànies emmagatzemades en els aqüífers. S’aprofitarà per a introduir els recursos hídrics de les Pitiüses, les alternatives i la actual gestió.
Després, es fabricarà el propi aqüífer per grups amb ajuda de les esponges i materials. Amb ajuda d’aigua i amb els materials aportats, s’estudiarà el comportament dels aqüífers en diferents situacions.

Materials

Uns dies abans del començament de l’activitat el docent formarà els grups de treball i demanarà als integrants que s’organitzin entre ells per a dur el material necessari.

  • 2 Ampolles de plàstic
  • 1 esponja
  • 1 bossa de plàstic
  • 1 recipient amb aigua
  • 1 Tisora
  •  Colorant
  •  1 llapis o bolígraf
  •  Roques de diferents mides
  •  1 xeringa amb agulla

Objectius

Amb aquesta activitat volem que l’alumnat es familiaritzi amb les aigües subterrànies, un recurs vital per a l’abastiment de les diferents poblacions de les Pitiüses i essencial per a mantenir i conservar en bon estat les torrenteres aiguamolls d’Eivissa i Formentera.
Per mitjà de l’elaboració de la maqueta d’un aqüífer, l’alumnat observi i experimenti de forma pràctica com funciona. L’objectiu és que comprenguin la importància d’aquestes formacions i les implicacions que tenen les activitats dels éssers humans sobre la qualitat i quantitat d’aigua que emmagatzemen.

Nivell educatiu

Primària.

Duració

50 minuts.

Aquesta activitat la pot sol·licitar qualsevol centre educatiu o qualsevol tipus de col·lectiu interessat.