El cicle integral de l’aigua a Eivissa i el risc de sequera

Descripció

Xerrada i debat del cicle integral de l’aigua i la sequera a l’illa d’Eivissa.

L’activitat començarà amb una petita xerrada amb presentació dels components del cicle integral de l’aigua a l’illa d’Eivissa, les variables que els afecten i les problemàtiques actuals. A més, s’introduirà el concepte de sequera i els problemes potencials de les mateixes.

Desprès de la xerrada, es farà un debat per a pensar i trobar solucions a la problemàtica actual a l’illa

 d’Eivissa.

Material

  • Projector

Objectius

Amb el desenvolupament d’aquesta xerrada-debat es pretén que els alumnes comprenguin les variables que afecten a la problemàtica de l’aigua i en especial a l’illa d’Eivissa.

Es pretén fomentar l’esperit crític i la cerca de solucions tant individuals com col·lectives.

Nivell educatiu

Primària

Durada

50 minuts