Les infraestructures del cicle integral de l’aigua

Descripció

Estructures que formen part del cicle integral de l’aigua i distribució al voltant de l’illa d’Eivissa.

La primera part d’aquest taller consisteix en una petita introducció i col·loqui sobre el cicle integral de l’aigua, les infraestructures i les funcions que cadascuna d’elles compleixen: pous, plantes de dessalinització, canonades, plantes de tractament d’aigües, dipòsits, plantes de tractament i emissaris.

Estructura a estructura, es col·locarà en el mapa A3 de l’illa d’Eivissa de la següent manera:

  1. Amb plastilina blava, es faran cercles i es situaran les principals captures d’aigua de l’illa d’Eivissa, fent distinció entre dessaladores i pous.
  2. Amb plastilina blava, es realitzaran uns quadrats que representaran els dipòsits.
  3. Amb argila verda faran uns quadrats per ubicar les depuradores i estacions depuradores de color marró.
  4. Amb escuradents i colors distintius, faran les principals conduccions i emissaris de l’illa.

Com que l’activitat s’ha de fer com a grup, es recomana que la classe s’organitzi en grups reduïts d’alumnes per facilitar el treball cooperatiu mentre es desenvolupa l’activitat.

Materials

  •                 Mapa de l’illa en format A3
  •                 Plastilina blava, verda i marró
  •                 Escuradents de fusta
  •               Marcadors

Objectius

A través d’aquesta activitat es pretén que els alumnes s’apropin a les diferents infraestructures que formen part del cicle integral de l’aigua i la seva distribució a l’illa.

Nivell formatiu

Primària

Durada

50 minuts.

Aquesta activitat pot ser sol·licitada per qualsevol centre educatiu o qualsevol tipus de col·lectiu interessat.