Planter o plantació devarietats locals

 Descripció

L’activitat començarà amb una presentació sobre varietats locals i la importància de la seva conservació. Es repartiran els diferents materials entre els participants i s’executarà l’activitat segons el programa didàctic determini.

Materials

 • Etiquetes i adhesius.
 • Tests.
 • Eines o útils.
 • Material vegetal: llavors o planters.
 • Altres materials necessaris….

Objectius

 • Donar a conèixer les varietats locals
 • Acostar al publico objectiu les varietats locals a través de la sembra i plantació del material vegetal.

Nivell Educatiu

Escolars o adults.

Lloc

 • Centres escolars o socials: aula o hort escolar.
 • Centre Ca marinis.
 • Finques productores de varietats locals.
 • Fira o esdeveniment local.

Data d´impartició

A partir de Juny 2021 d’ara endavant.