Visita a la vall de Rafal Trobat i aprèn sobreoptimizació dels recursos hídrics i recàrrega d´aqüífer a Rafal Trobat

Descripció

L’activitat consisteix en una xerrada i visita guiada a la zona de “Sa Serra Grossa” on es detallaran les activitats de conservació i d’atenuació dels impactes ambientals generats pels llargs períodes de sequera, l’abandó de les terres agrícoles i forestals, les pràctiques inadequades en la gestió de terres agrícoles, així com, les activitats de gestió hídrica per a millorar la infiltració de l’aigua al subsòl (recàrrega d’aqüífer).

Activitat a l’aire lliure supeditada segons climatologia

Caminada per la zona de “Sa Serra Grossa” on s’efectuarà una xerrada per part de l’educadorambiental membre de la “AAVV Rafal Trobat”. Els temes que s’expliquessin es detallen a continuació:

  • Explicació del funcionament de la creació d’un sistema agroforestal amb pastura associada per a la millora de la infiltració, menor pèrdua de terra per escolament i reducció de l’evapotranspiració de l’aigua.
  • Es visitaran els punts clau i les activitats que afavoreixen la recàrrega de l’aqüífer com ho són: la creació de zones d’acumulació hídrica fetes mitjançant terrasses a contrapendiente, la creació de solcs parada per a la distribució horitzontal de les làmines d’aigua, la plantació d’arbres d’arrels profundes i la conservació de les espècies vegetals ja existents.
  • S’incentivarà l’aprofitament domestico d’aigües grises per a reduir la pressió de l’aqüífer.

Objectius

  • Conscienciar sobre la cura i conservació de Sa Serra Grossa als diversos actors que es beneficien dels serveis ambientals que aquest ens ofereix, així com, donar a conèixer que aquesta zona va ser declarada Zona Especial de Conservació en 2020.
  • Promoure bones pràctiques ambientals per a la gestió hídrica i forestal.

Nivell Educatiu

Des de primària fins a batxiller. (Es considera com a grups prioritaris als agricultors, veïns i propietaris forestals de la zona).

Durada

4 hores.

Cost

Gratuït