Visita les depuradores d’Eivissa

Descripció

Conèixer els processos utilitzats en la depuració de l’aigua que consumim.

La visita es podrà dur a terme en qualsevol de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals d’Eivissa (EDAR), les quals estan situades en: Vila, Sant Jordi, San José, Sant Antoni i Santa Eulalia.

Amb aquesta visita es pretén, que els alumnes comprenguin els processos físics, químics i biològics realitzats en les instal·lacions destinades a eliminar els contaminants de les aigües residuals, per a poder retornar aquesta aigua al mitjà o en el millor dels casos reutilitzar-la.

Durant el recorregut es podran observar de manera general els següents processos:

  • Pretractament
  • Tractament biològic
  • Primera i segona sedimentació
  • Decantació
  • Tractament de llots

Materials

Roba còmoda i calçat tancat.

Objectius

Reforçar els coneixements sobre processos biològics i físic-químics a través de l’observació en directe del funcionament d’aquests.
Conèixer una de les infraestructures del cicle humà de l’aigua, dedicada a la depuració de les aigües residuals.
Donar a conèixer alternatives per a la reutilització de l’aigua depurada.

Nivell educatiu

Des de secundària fins a batxiller.

Durada

De 1 hora.

Cost

L’activitat és gratuïta; no obstant això, no inclou despeses de desplaçament.