Petjada hídrica

Descripció

Comprensió i càlcul de la petjada hídrica.

Al llarg de la primera part del taller es farà una introducció de què es la petjada hídrica, acompanyada amb un vídeo explicatiu de la crisi hídrica i com el nostre consum afecta més enllà dels efectes visibles locals.

Després, amb dades de consum d’aigua per producció alimentària i tèxtil, calcularem:

  • Quants litres consumim a casa?
  • Quants litres portem com a roba?
  • Quants litres d’aigua vam menjar ahir?

Aquesta activitat convida als alumnes a reflexionar sobre el consum d’aigua, la seva importància com a recurs per a la vida i la seva disponibilitat com a recurs en diferents zones del món a través del càlcul de la petjada hídrica. El treball d’aquest taller ajudarà a l’alumne a establir una relació entre el consum i disponibilitat de l’aigua amb el nivell de desenvolupament del país

Materials

  •          Quadern
  •         Llapis o bolígraf
  •         Calculadora

Objectius

Buscar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar aquesta informació per a formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i argumentar sobre els problemes relacionats amb el medi natural i la salut. Valorar la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i de actuacions personals, així com col·lectives, que potencien la reducció en el consum i reutilització.

Nivell educatiu

Primària.

Durada

90 minuts

Aquesta activitat pot ser sol·licitada per qualsevol centre educatiu o qualsevol tipus de col·lectiu interessat.