Todos los talleres medioambientales de Ibiza y Formentera

Somos un grupo de colectivos y organizaciones, preocupados por crear una conciencia social que nos ayude a identificarnos como parte integral del planeta tierra para, con ello, garantizar el respeto, cuidado y  conservación del medio ambiente en el que nos desarrollamos.

A la recerca del calàpet i els seus amics. Un projecte de ciència ciutadana

Saps quin animal es el calàpet? El calàpet (Bufos balearicus) es un amfibi que viu en hàbitats d’aigua dolça a les Illes Balears. Abans, es podia veure més sovint a l’illa d’Eivissa a hàbitats naturals aquàtics com torrents, fonts, basses temporals, i altres zones humides dolces o salobres com Ses Feixes de Vila i Talamanca, però també es podia trobar en hàbitats artificials vinculats a l’activitat agrícola com safareigs, abeuradors, séquies i basses de reg.

Cambio Climático y Energías Renovables