Tots els tallers mediambientals d'Eivissa i Formentera

Som un grup de col·lectius i organitzacions, preocupats per crear una consciència social que ens ajudi a identificar-nos com a part integral del planeta terra per tal de garantir el respecte, la cura i la conservació del medi ambient en què ens desenvolupem.

A la recerca del calàpet i els seus amics. Un projecte de ciència ciutadana

Saps quin animal es el calàpet? El calàpet (Bufos balearicus) es un amfibi que viu en hàbitats d’aigua dolça a les Illes Balears. Abans, es podia veure més sovint a l’illa d’Eivissa a hàbitats naturals aquàtics com torrents, fonts, basses temporals, i altres zones humides dolces o salobres com Ses Feixes de Vila i Talamanca, però també es podia trobar en hàbitats artificials vinculats a l’activitat agrícola com safareigs, abeuradors, séquies i basses de reg.

Canvi Climàtic i Energies Renovables