Tots els tallers mediambientals d'Eivissa i Formentera

Som un grup de col·lectius i organitzacions, preocupats per crear una consciència social que ens ajudi a identificar-nos com a part integral del planeta terra per tal de garantir el respecte, la cura i la conservació del medi ambient en què ens desenvolupem.

Canvi Climàtic i Energies Renovables